Ilmoituksien ja kommentejin majoituksien varten on pakko rekisteröidä sivustolle iMokki.

Ilmoituksien majoitus on sallittu vain yrityksille ja yksityisille ihmisille, kenellä on kiinteitöjä Suomessa. Perinteinen ilmoituksen majoituksen määräaika on 365 päivää, jos käyttäjä ei jatkanut sitä omassa tilassa. Yhdellä käytötilillä voi majoittaa paljon ilmoituksia.

Ilmoituksissa ja kommenteissa antamien tietoen on pakko vastata sääntöjä. Ilmoituksien ja kommentejen dubaus on kieletty.

Ei saa julkaista tekstejä:

- Joissa on rotu, eettinen-, sukupuoli-, uskonto-, sosiaali- ja muu syrjintä;

- Joissa on loukkaukset, uhkat, epäkunnioittava suhtautuminen sivuston hallintoon ja käyttäjiin;

- Joissa on mainos ja linkit muille sivustoille;

- Joissa on rikkomus lain sääntöjä ja moraalia;

- Joissa on rumija sanoja.

Kentät "Valokuvat" ja "Video" ovat sallittu vain Suomessa vuokraan antamille kohteiile. Ei saa laittaa siihen yhtiöiden logoja ja mainoksia. Sivustolle majoitetut valokuvat ja videomateriaalit kuuluvat käytäjälle.

Käyttäjät sitoutuvat antaa vain ajankohtaisia tietoja kiinteistöistä. Ilmoituksien majoitus väärin tietojen mikaan on kieletty.

Epäobjektiivisien kommenttien, jotka perustuvat vain luuloihin eikä kokemuksiin, majoitus on kieletty.

Sivuston hallinto voi poistaa ilmoituksia ja kommentteja jotka rikkovat sääntöjä ilman käyttäjän lupaa. Henkilöille, jotka rikkovat näitä sääntöjä, voi estää sivustoon pääsyn.

Sivuston hallintolla on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän pitää seurata sääntöjen muutoksia.